Storitve

Nudimo profesionalno in kakovostno čiščenje vseh vrst objektov od strehe do tal:

 • Privatnih hiš in stanovanj
 • Podjetij (RESTAVRACIJ, GOSTILN, BAROV, PUBOV, TRGOVSKIH CENTROV..)
 • Šol, vrtcev, trgovskih centrov, državnih ustanov
 • Bolnišnic, zdravstvenih domov, domov ostarelih...
 • Večnadstropne stavbe (delo na visoki višini) - čiščenje fasad, oken..
Tam kjer so čistila predpisana le ta tudi uporabimo, kot je predvideno v načtru čiščenja.

GENERALNO ČIŠČENJE PRED VSELITVIJO ALI ODPRTJEM

NUJNO GENERALNO ČIŠČENJE TUDI IZVEN USTALJENEGA DELOVNEGA ČASA

ČIŠČENJE KUHINJSKIH NAP

Kuhinjski ventilacijski sistemi so eden od glavnih vzrokov požarov, zato bi morali biti na vrhu Vašega kontrolnega seznama, kar se tiče požarne varnosti.


Kopičenje maščob in druge nesnage lahko povzroči tudi blokade v ventilacijskem sistem, kar pomeni, da je njegova glavna funkcija (odstranjevanje toplote, dima in kuhinjskih vonjav iz kuhinjskega okolja) otežena oziroma onemogočena.A

ČIŠČENJE VENTILACIJSKIH SISTEMOV

Redno čiščenje je edini način za vzdrževanje.


Neočiščeni prezračevalni sistemi lahko poleg prahu, prhljaja in cvetnega prahu vsebujejo zelo neprijetne patogene; od plesni, bakterij, pršic,... .


Druge prednosti čiščenja vključujejo:

 • čiščenje morebitnih zapor/blokad v Vašem hladilno-ogrevalnem sistemu (blokiran ventilacijski sistem ne deluje efektivno; za vzdrževanje primerne temperature porabi več elektrike, in s tem posledično tudi poveča Vaše stroške).
 • izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih
 • zmanjševanje alergij CENTROV..)
 • podaljšanje življenjske dobe ventilacijskega sistema
 • zmanjševanje prahu v prostorih
 • preprečevanje problemov s plesnobo.


Zaščita proti pticam

Ah te ptice, ki jih je v naravi tako lepo gledat in poslušat, znajo v urbanem okolju, biti zelo velika nadloga.

Da bi preprečili da bi ptičji iztrebki ležali povsod, na izpostavljene dele stavb vgrajujemo poseben bodičast trak, kateri preprečuje pticam, da bi lahko pristale, posledično se znebimo tudi njihove nesnage. Vgradnja je preprosta hira in ni draga, vsekakor cenejša od neprestanega čiščenja oz. neprijetnosti, ki se nam lahko zgodi če ravno takrat stojimo spodaj.

Vgrajujemo tako vaše trakove kot trakove našega dobavitelja.

Dela na višini

Pri našem delu se velikokrat pojavi potreba po delu na visokih in srdnjevisokih, večnadstropnih stavbah, zato imamo v podjetju izurjeno ekipo, ki opravlja delo na višini.

Ekipa opravlja naslednje naloge:

 • čisti fasade
 • pomiva okna in stekene površine na
 • zunanji strani stavb
 • montira in demontira razne predmete,
 • kot so napisi, reklamni panoji, svetlobne table...
 • čisti strehe, odstranjuje listje iz žlebov...
 • opravlja nezahtevna pleskarska dela
 • in druga podobna dela na višini.

Zimska služba

V zimskem času opravljamo zimsko službo. Z našimi stroji opravljamo čiščenja in posipavanja parkirišč, cest, pločnikov in po potrebi tudi odvoz snega.


start typing and press enter to search